Program FIBROCELL

Program, který využívá infračervené paprsky, ultrazvuk a elektro stimulaci k aktivnímu zásahu proti staré perzistentní celulitidě, která pomalu nakumulovala pojivá vlákna, takže tkáň je vláknitá a chybí jí pružnost. Využívá fibrolytického účinku ultrazvukových vln a je proto často používána proti jizvám vznikajícím po liposukci nebo po léčbě lecitinem.

Je ideální v případě rozvinutých a vytrvalých forem celulitidy s přebytkem vazivových vláken, která činí tkáň vláknitou a nepružnou.

Elektrostimulace využívá frekvence a pracovní intenzity, které směřují na střední a pomalá vlákna.